ห้องพัก
3 item

  Suite room ราคา 2,500 บาท / พร้อมอาหารเช้า 6-8 ท่าน
  Superior Room ราคา 700 บาท/อาหารเช้า 2
  Standard Room ราคา 500 บาท/อาหารเช้า 2 ท่าน