ห้องพัก
4 item

  Suite room ราคา 2,500 บาท / พร้อมอาหารเช้า 6 ท่าน
  Familiy room ราคา 2,000 บาท
  Superior Room ราคา 700 บาท/อาหารเช้า 2
  Standard Room ราคา 500 บาท/อาหารเช้า 2 ท่าน